SQL — Оператор Select для отримання даних з таблиці

29

Від автора: оператор SELECT SQL використовується для отримання даних з таблиці бази даних, яка повертає ці дані у формі таблиці результатів. Такі таблиці результатів називаються результуючими наборами.

Синтаксис

Основний синтаксис оператора SELECT виглядає наступним чином:

SELECT столбец1, столбец2, столбецN FROM ім’я_таблиці;

Тут column1, column2 … є полів таблиці, значення яких ви хочете отримати. Якщо вам потрібно отримати всі доступні поля, ви можете використовувати наступний синтаксис.

SELECT * FROM ім’я_таблиці;

Приклад

Розглянемо таблицю CUSTOMERS, містить наступні записи:

SQL — Оператор Select для отримання даних з таблиці

Нижче наведено приклад коду, який буде відображати поля ID, Name і Salary для клієнтів, доступних в таблиці CUSTOMERS.

SELECT ID, NAME, SALARY FROM CUSTOMERS;

Цей код дає наступний результат:

SQL — Оператор Select для отримання даних з таблиці

Якщо ви хочете отримати всі поля з таблиці CUSTOMERS, вам потрібно використовувати наступний запит.

SELECT * FROM CUSTOMERS;

Він дасть наступний результат:

SQL — Оператор Select для отримання даних з таблиці