SQL — Видалення таблиці

652

Від автора: інструкція SQL DROP TABLE використовується для того, щоб провести видалення таблиці SQL і всіх даних, індексів, тригерів, обмежень і зазначених прав доступу для цієї таблиці.

ПРИМІТКА. Ви повинні бути обережні при використанні цієї команди, оскільки, після того як таблиця буде видалена, вся інформація в цій таблиці також буде втрачена.

Синтаксис

Основний синтаксис оператора DROP TABLE виглядає наступним чином:

DROP TABLE ім’я_таблиці;

Приклад

Спочатку ми перевіримо наявність таблиці CUSTOMERS, а потім видалимо її з бази даних, як показано нижче:

SQL — Видалення таблиці

Це означає, що в таблиці CUSTOMERS доступна в базі даних, тому давайте тепер видалимо її, як показано нижче.

DROP TABLE CUSTOMERS;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

Тепер, якщо ви виконаєте команду DESC, то отримаєте таке повідомлення про помилку:

DESC CUSTOMERS;
ERROR 1146 (42S02): Table ‘TEST.CUSTOMERS’ doesn’t exist

TEST — це ім’я бази даних.