SQL — Угруповання

259

Від автора: групування SQL — умова GROUP BY — використовується разом з оператором SELECT для організації ідентичних даних у групи. Це умова зазначається в інструкції SELECT після умови WHERE і перед умовою ORDER BY.

Синтаксис

Основний синтаксис умови GROUP BY наведено в наступному блоці коду. Умова GROUP BY повинно вказуватися після умови WHERE і перед умовою ORDER BY, якщо воно використовується.

SELECT столбец1, столбец2
FROM ім’я_таблиці
WHERE [умова]
GROUP BY столбец1, столбец2
ORDER BY столбец1, столбец2

Приклад

Давайте розглянемо таблицю CUSTOMERS яка містить наступні записи:

SQL — Угруповання

Якщо ви хочете дізнатися суму зарплати для кожного клієнта, тоді запит GROUP BY повинен бути наступним.

SELECT NAME, SUM(SALARY) FROM CUSTOMERS
GROUP BY NAME;

Цей код дає наступний результат:

SQL — Угруповання

Тепер давайте розглянемо інший приклад, в якому таблиця CUSTOMERS містить наступні записи з дублюючими іменами:

SQL — Угруповання

Тепер, якщо ви хочете дізнатися суму зарплати для кожного клієнта, тоді запит GROUP BY повинен бути наступним:

SELECT NAME, SUM(SALARY) FROM CUSTOMERS
GROUP BY NAME;

Цей код дає наступний результат –

SQL — Угруповання