SQL — Концепції RDBMS

426

Від автора: у SQL RDBMS означає Relational Database Management System(системи управління реаляционными базами даних). RDBMS є основою SQL і всіх сучасних систем баз даних, таких як MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL та Microsoft Access. RDBMS являє собою систему управління базами даних (СУБД), яка базується на реляційній моделі EF Codd.

Що таке таблиця?

Дані в СУБД зберігаються в об’єктах бази даних, які називаються таблицями. Таблиця являє собою набір пов’язаних записів даних і складається з безлічі стовпців і рядків.

Таблиця є найбільш поширеною і простою формою зберігання даних в реляційній базі даних. Наступна програма являє собою приклад таблиці CUSTOMERS:

SQL — Концепції RDBMS

Що таке поле?

Кожна таблиця розбивається на більш дрібні об’єкти, називаються полями. Таблиця CUSTOMERS містить наступні поля: ID, NAME, AGE, ADDRESS і SALARY.

Поле являє собою стовпець таблиці, який призначений для зберігання конкретної інформації про кожного запису в таблиці.

Що таке запис або рядок?

Запис, також звана рядком даних – це кожна окрема запис, яка існує в таблиці. Наприклад, у наведеній вище таблиці CUSTOMERS міститься 7 записів. Нижче наведена одна рядок даних або запис з таблиці CUSTOMERS:

SQL — Концепції RDBMS

Запис — горизонтальний об’єкт в таблиці.

Що таке стовпець?

Стовпець представляє собою вертикальний об’єкт в таблиці, що містить всю інформацію, пов’язану з певним полем в таблиці. Наприклад, стовпець у таблиці CUSTOMERS являє адресу, який описує місце розташування. А саме:

SQL — Концепції RDBMS

Що таке значення NULL?

Значення NULL в таблиці — це значення в полі, яке є порожнім, що означає, що поле зі значенням NULL є полем без значення.

Важливо розуміти, що значення NULL відрізняється від нульового значення або поля, що містить прогалини. Поле зі значенням NULL є тим, який було залишено порожнім під час створення запису.

Обмеження SQL

Обмеження — це правила, що застосовуються до стовпців даних в таблиці. Вони використовуються для обмеження по типу даних, які можуть содаржаться в таблиці. Це дозволяє забезпечити точність і надійність даних в базі даних.

Обмеження можуть застосовуватися або на рівні стовпця, або на рівні таблиці. Обмеження на рівні стовпця застосовуються тільки до одного стовпця, тоді як обмеження на рівні таблиці застосовуються до всієї таблиці. Нижче наведені деякі з найбільш часто використовуваних обмежень, доступних в SQL:

NOT NULL Constraint — стовпець не може містити значення NULL.

DEFAULT Constraint — задає значення за замовчуванням для стовпця, якщо воно не зазначено.

UNIQUE Constraint — все значення в стовпці можуть бути різними.

PRIMARY Key — унікальна ідентифікація кожного рядка/запису в таблиці бази даних.

FOREIGN Key — унікальна ідентифікація рядка/запису в будь-якій іншій таблиці бази даних.

CHECK Constraint — обмеження CHECK забезпечує, щоб всі значення у стовпці задовольняли певним умовам.

INDEX — використовується для швидкого створення бази даних.

Цілісність даних

Для кожної СУБД існують наступні категорії цілісності даних:

Entity Integrity. В таблиці не повинно бути повторюваних рядків.

Domain Integrity — примусово вводить допустимі запису для даного стовпця, обмежуючи тип, формат або діапазон значень.

Referential integrity — рядки, які використовуються іншими записами не можуть бути видалені.

User-Defined Integrity − Забезпечує виконання певних бізнес-правил, які не потрапляють в сутність, домен або посилальну цілісність.

Нормалізація бази даних

Нормалізація бази даних — це процес ефективної організації даних в базі даних. Є дві основні причини, за якими її потрібно виконувати:

Видалення зайвих даних, наприклад, однакові дані, які зберігаються в кількох таблицях.

Забезпечення взаємозалежності даних.

Обидві ці причини є важливими, оскільки це дозволяє зменшити обсяг простору, споживаного базою даних, і гарантувати, що дані будуть збережені логічно. Нормалізація містить низку рекомендацій, які допомагають скласти оптимальну структуру бази даних.

Керівництва нормалізації поділяються на форми нормалізації; форми можна уявити собі як формати або способи формування структури бази даних. З допомогою форм форм нормалізації структура бази даних організується так, щоб база даних відповідала правилам першої форми нормалізації, потім другий формі нормалізації і потім третій формі нормалізації.

На свій розсуд ви можете продовжувати упорядкування структури бази даних і перейти до четвертої формі нормалізації, п’ятій формі і нормалізації т. д. Але в загальному випадку третьої форми нормалізації більш ніж достатньо.

Перша форма нормалізації (1NF)

Друга форма нормалізації (2NF)

Третя форма нормалізації (3NF)