Node.js — Console

233

Від автора: Node js Console — це глобальний об’єкт, який використовується для виведення повідомлень різних рівнів в stdout і stderr. Він містить вбудовані методи для виведення інформаційних повідомлень, попереджень і повідомлень про помилки.

Console використовується синхронно, коли інформація призначена для виводу у файл або на термінал, і асинхронно, коли дані передаються в пайп.

Методи Console

Нижче наведено перелік методів, доступних для глобального об’єкта Console.

console.log([data][, …]) — Виводить інформацію в stdout з новим рядком. Ця функція може приймати кілька аргументів на методі printf().

console.info([data][, …]) — Виводить інформацію в stdout з новим рядком. Ця функція може приймати кілька аргументів на методі printf().

console.error([data][, …]) — Виводить інформацію у stderr з новим рядком. Ця функція може приймати кілька аргументів на методі printf().

console.warn([data][, …]) — Виводить інформацію у stderr з новим рядком. Ця функція може приймати кілька аргументів, подібно printf()

console.dir(obj[, options]) — Використовує util.inspect для obj і виводить рядок результату в stdout.

console.time(label) — Позначає час.

console.timeEnd(label) — Завершує таймер, записує результат.

console.trace(message[, …]) — Виводить у stderr ‘Trace :’, за яким слід відформатований повідомлення і покажчик на поточну позицію в стеку.

console.assert(value[, message][, …]) — Схоже на assert.ok(), але повідомлення про помилку виводиться у форматі util.format(message …).

Приклад

Створіть файл з ім’ям js main.js з таким кодом:

console.info(“Program Started”);
var counter = 10;
console.log(“Counter: %d”, counter);
console.time(“Getting data”);
//
// Тут виконується обробка…
//
console.timeEnd(‘Getting data’);
console.info(“Program Ended”)

Тепер запустіть main.js:

node main.js

В результаті ви повинні отримати наступне.

Program Started
Counter: 10
Getting data: 0ms
Program Ended