SQL — LEFT JOIN

542

Від автора: LEFT JOIN SQL повертає всі рядки з лівої таблиці, навіть якщо в правій таблиці немає збігів. Це означає, що, якщо умова ON відповідає 0 (нулю) записів у правій таблиці; об’єднання все одно поверне рядок в результат, але NULL в кожному стовпці з правої таблиці.

Це означає, що LEFT JOIN повертає всі значення з лівої таблиці, а також відповідні значення з правої таблиці або NULL у разі відсутності відповідного предиката об’єднання.

Синтаксис

Основний синтаксис LEFT JOIN наступний.

SELECT таблиця1.столбец1, таблиця2.стобец2…
FROM таблиця1
LEFT JOIN таблиця2
ON таблиця1.общее_поле = таблиця2.общее_поле;

Дана умова може бути будь-яким заданим виразом, виходячи з ваших потреб.

Приклад

Розглянемо наступні дві таблиці. Таблиця 1 — Таблиця CUSTOMERS виглядає наступним чином.

SQL — LEFT JOIN

Таблиця 2 — Таблиця ORDERS виглядає наступним чином.

SQL — LEFT JOIN

Тепер давайте об’єднаємо дві таблиці, використовуючи LEFT JOIN наступним чином.

SELECT ID, NAME, AMOUNT, DATE
FROM CUSTOMERS
LEFT JOIN ORDERS
ON CUSTOMERS.ID = ORDERS.CUSTOMER_ID;

Ми отримаємо наступний результат.

SQL — LEFT JOIN