SQL — Запит DELETE

844

Від автора: запит DELETE SQL використовується для видалення існуючих записів з таблиці. Ви можете використовувати з запитом DELETE умова WHERE для видалення вибраних рядків, інакше будуть видалені всі записи.

Синтаксис

Основний синтаксис запиту DELETE з умовою WHERE виглядає наступним чином:

DELETE FROM ім’я_таблиці
WHERE [умова];

Ви можете комбінувати N-ное кількість умов з допомогою операторів AND або OR.

Приклад

Розглянемо таблицю CUSTOMERS, містить наступні записи:

SQL — Запит DELETE

Наведений нижче код містить запит, який видаляє клієнта з ідентифікатором 6.

DELETE FROM CUSTOMERS
WHERE ID = 6;

Тепер таблиця CUSTOMERS буде містити наступні записи.

SQL — Запит DELETE

Якщо ви хочете видалити всі записи з таблиці CUSTOMERS, вам не потрібно використовувати умова WHERE, і запит DELETE буде наступним:

DELETE FROM CUSTOMERS;

Тепер таблиця CUSTOMERS не міститиме жодного запису.