SQL — Умови TOP, LIMIT або ROWNUM

383

Від автора: умова SQL TOP використовується для вилучення записів з таблиці до N рядка або X відсотків рядків.

Примітка. Не всі бази даних підтримують умову TOP. Наприклад, MySQL підтримує умова LIMIT для отримання обмеженої кількості записів, в той час як Oracle використовує для отримання обмеженої кількості записів команду ROWNUM.

Синтаксис

Основний синтаксис умови TOP з інструкцією SELECT наступний.

SELECT TOP кількість|відсоток названия_столбцов
FROM ім’я_таблиці
WHERE [умова]

Приклад

Розглянемо таблицю CUSTOMERS, містить наступні записи:

SQL — Умови TOP, LIMIT або ROWNUM

У наступному прикладі наведено запит до сервера SQL, який витягує верхні 3 записи з таблиці CUSTOMERS.

SELECT TOP 3 * FROM CUSTOMERS;

Цей код дає наступний результат:

SQL — Умови TOP, LIMIT або ROWNUM

Якщо ви використовуєте MySQL-сервер, то нижче наведено приклад еквівалентний:

SELECT * FROM CUSTOMERS
LIMIT 3;

Цей код дає наступний результат:

SQL — Умови TOP, LIMIT або ROWNUM

Якщо ви використовуєте сервер Oracle, то нижче наведено приклад еквівалентний для нього:

SELECT * FROM CUSTOMERS
WHERE ROWNUM <= 3;

Цей код дає наступний результат:

SQL — Умови TOP, LIMIT або ROWNUM