SQL — Оператори

355

Від автора: оператор є зарезервованим словом або символом, що використовується в основному в інструкції WHERE оператора SQL для виконання таких операцій, як порівняння та арифметичні операції. Оператори використовуються для зазначення умов в операторі SQL, а також служить для об’єднання декількох умов в інструкції.

Арифметичні оператори

Оператори порівняння

Логічні оператори

Оператори, які використовуються для зміни умов на протилежні

Арифметичні оператори SQL

Припустимо, що змінна a» має значення 10, а змінна b» — 20, тоді:

SQL — Оператори

Оператори порівняння SQL

Припустимо, що змінна a» має значення 10, а змінна b» — 20, тоді:

SQL — Оператори

Логічні оператори SQL

Нижче наводиться список всіх логічних операторів, доступних в SQL.

SQL — Оператори