SQL — Обмеження NOT NULL

20

Від автора: за замовчуванням стовпець може містити значення NULL. Якщо ви не хочете, хочете це змінити, вам потрібно задати відповідне обмеження SQL NOT NULL для цього стовпця, тобто вказати, що у стовпці не можуть використовуватися значення NULL.

NULL не являє собою певний тип даних, а вказує, що конкретні дані для поля невідомі.

Приклад

Наприклад, наступний запит SQL створює нову таблицю з ім’ям CUSTOMERS і додає в неї п’ять стовпців, три з яких: ID NAME і AGE. Так само ми вказуємо, що значення NULL не приймається:

CREATE TABLE CUSTOMERS(
ID INT NOT NULL,
NAME VARCHAR (20) NOT NULL,
AGE INT NOT NULL,
ADDRESS CHAR (25) ,
SALARY DECIMAL (18, 2),
PRIMARY KEY (ID)
);

Якщо таблиця CUSTOMERS вже створена, то для додавання обмеження NOT NULL стовпці SALARY в Oracle та MySQL ви повинні створити запит, подібний до того, який наведено в наступному блоці коду:

ALTER TABLE CUSTOMERS
MODIFY SALARY DECIMAL (18, 2) NOT NULL;