PHP 7 — Оператор обєднання з null

306

Від автора: в PHP 7 був доданий оператор об’єднання з null (??), є синтаксичним цукром для досить поширеного дії, коли спільно використовуються тернарний оператор і функція isset(). Він повертає перший операнд, якщо він заданий і не дорівнює NULL, а в зворотному випадку повертає другий операнд.

Приклад

“);
// Еквівалентний код з використанням потрійного оператора
$username = isset($_GET[‘username’]) ? $_GET[‘username’] : ‘not passed’;
print($username);
print(“
“);
// Ланцюгова операція ??
$username = $_GET[‘username’] ?? $_POST[‘username’] ?? ‘not passed’;
print($username);
?>

Даний код виводить у браузері наступне:

not passed
not passed
not passed