SQL — Обмеження DEFAULT

308

Від автора: обмеження DEFAULT SQL надає значення за замовчуванням для стовпця, якщо оператором INSERT INTO певне значення не надано.

Приклад

Наприклад, наступний код SQL створює нову таблицю під назвою CUSTOMERS і додає в неї п’ять стовпців. Тут стовпці SALARY встановлено значення за замовчуванням 5000.00, тому в разі, якщо оператор INSERT INTO не надає значення для цього стовпця, то за замовчуванням для цього стовпця буде задано значення в 5000.00.

CREATE TABLE CUSTOMERS(
ID INT NOT NULL,
NAME VARCHAR (20) NOT NULL,
AGE INT NOT NULL,
ADDRESS CHAR (25) ,
SALARY DECIMAL (18, 2) DEFAULT 5000.00,
PRIMARY KEY (ID)
);

Якщо таблиця CUSTOMERS вже створена, то для додавання обмеження DEFAULT стовпці SALARY ви повинні створити запит, який наведено в блоці коду нижче.

Зміна таблиці CUSTOMERS

MODIFY SALARY DECIMAL (18, 2) DEFAULT 5000.00;

Видалення обмеження Default

Щоб видалити обмеження DEFAULT, використовуйте наступний SQL-запит.

ALTER TABLE CUSTOMERS
ALTER COLUMN SALARY DROP DEFAULT;