SQL — Команда ALTER TABLE

476

Від автора: команда ALTER TABLE SQL використовується для додавання, зміни та видалення стовпців у наявній таблиці. Команда ALTER TABLE також може використовуватися для додавання і видалення різних обмежень у наявній таблиці.

Синтаксис

Основний синтаксис команди ALTER TABLE для додавання нового стовпця в існуючу таблицю наступний.

ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype;

Основний синтаксис команди ALTER TABLE для видалення стовпця з існуючої таблиці наступний.

ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name;

Основний синтаксис команди ALTER TABLE для зміни типу даних стовпця в таблиці наступний.

ALTER TABLE table_name MODIFY COLUMN column_name datatype;

Основний синтаксис команди ALTER TABLE для додавання обмеження NOT NULL стовпця в таблиці наступний.

ALTER TABLE table_name MODIFY column_name datatype NOT NULL;

Основний синтаксис ALTER TABLE для додавання обмеження UNIQUE для таблиці наступний.

ALTER TABLE table_name
ADD CONSTRAINT MyUniqueConstraint UNIQUE(column1, column2…);

Основний синтаксис команди ALTER TABLE для додавання обмеження CHECK для таблиці наступний.

ALTER TABLE table_name
ADD CONSTRAINT MyUniqueConstraint CHECK (CONDITION);

Основний синтаксис команди ALTER TABLE для додавання обмеження PRIMARY KEY для таблиці наступний.

ALTER TABLE table_name
ADD CONSTRAINT MyPrimaryKey PRIMARY KEY (column1, column2…);

Основний синтаксис команди ALTER TABLE для видалення обмеження з таблиці наступний.

ALTER TABLE table_name
DROP CONSTRAINT MyUniqueConstraint;

Якщо ви використовуєте MySQL, код буде виглядати наступним чином:

ALTER TABLE table_name
DROP INDEX MyUniqueConstraint;

Основний синтаксис команди ALTER TABLE для видалення обмеження PRIMARY KEY з таблиці наступний.

ALTER TABLE table_name
DROP CONSTRAINT MyPrimaryKey;

Якщо ви використовуєте MySQL, код буде виглядати наступним чином:

ALTER TABLE table_name
DROP PRIMARY KEY;

Приклад

Розглянемо таблицю CUSTOMERS, містить наступні записи:

SQL — Команда ALTER TABLE

Нижче наведено приклад додавання нового стовпця в існуючу таблицю:

ALTER TABLE CUSTOMERS ADD SEX char(1);

Після цього таблиця CUSTOMERS буде змінена, і результат виконання оператора SELECT буде виглядати наступним чином.

SQL — Команда ALTER TABLE

Нижче наведено приклад видалення стовпця sex з існуючої таблиці.

ALTER TABLE CUSTOMERS DROP SEX;

Після цього таблиця CUSTOMERS буде змінена, і результат виконання оператора SELECT буде виглядати наступним чином.

SQL — Команда ALTER TABLE