PHP 7 — функція unserialize() з фільтрацією

283

Від автора: Функція PHP unserialize() з фільтрацією була введена в сьомій версії, щоб забезпечити безпеку даних при конвертації сериализованного об’єкта з ненадійними даними. Це запобігає можливі ін’єкції в код і дозволяє заносити класи в білі списки, які можуть бути перетворені назад в PHP.

Приклад

obj1prop = 1;
$obj2 = new MyClass2();
$obj2->obj2prop = 2;
$serializedObj1 = serialize($obj1);
$serializedObj2 = serialize($obj2);
// поведінка за замовчуванням, при якому приймаються всі класи
// другий аргумент може бути опущений.
// якщо такі класи були передані як помилкові, unserialize перетворює об’єкти в об’єкт __PHP_Incomplete_Class
$data = unserialize($serializedObj1 , [“allowed_classes” => true]);
// перетворює всі об’єкти, крім MyClass1 і MyClass2, об’єкт __PHP_Incomplete_Class
$data2 = unserialize($serializedObj2 , [“allowed_classes” => [“MyClass1”, “MyClass2”]]);
print($data->obj1prop);
print(“
“);
print($data2->obj2prop);
?>

Цей код виводить у браузері наступне:

1
2