Laravel — додавання записів, метод insert

125

Від автора: ми можемо вставити запис, використовуючи інтерфейс DB з допомогою методу Laravel insert. Синтаксис методу insert описаний в наступній таблиці.

Laravel — додавання записів, метод insert

Приклад

Крок 1 — Виконайте наступну команду для створення контролера з ім’ям StudInsertController

php artisan make:controller StudInsertController —plain

Крок 2 — Після виконання команди ви отримаєте наступний результат:

Laravel — додавання записів, метод insert

Крок 3 — Скопіювати в файл app/Http/Controllers/StudInsertController.php наступний код.

input(‘stud_name’);
DB::insert(‘insert into student (name) values(?)’,[$name]);
echo «Record inserted successfully.
«;
echo ‘Click Here to go back.’;
}
}

Крок 4 — Створіть файл подання з ім’ям resources/views/stud_create.php і скопіюйте в нього наступний код.

Student Management | Add

Name

Крок 5 — Додайте в файл app/Http/routes.php наступні рядки.

Route::get(‘insert’,’[email protected]’);
Route::post(‘create’,’[email protected]’);

Крок 6 – Перейдіть за наступним URL-адресою, щоб вставити запис у бд. http://localhost:8000/insert

Крок 7 – В результаті ви повинні отримати наступне.

Laravel — додавання записів, метод insert