SQL — Типи даних

22

Від автора: типи даних SQL — це атрибут, що визначає тип даних будь-якого об’єкта. Для кожного стовпця, змінної та виразу SQL вказується певний тип даних. Ці типи даних можна використовувати при створенні таблиць. Ви можете вибрати тип даних стовпця таблиці в залежності від своїх потреб.

SQL Server надає наступні шість категорій типів даних —

Типи даних точних чисел

SQL — Типи даних

Типи даних наближених чисел

SQL — Типи даних

Типи даних дати й часу

SQL — Типи даних

Примітка. Для datetime точність становить 3,33 мілісекунди, а для smalldatetime — 1 хвилину.

Типи даних рядка символів

SQL — Типи даних

Тип даних рядок символів Unicode

SQL — Типи даних

Типи двійкових даних

SQL — Типи даних

Різні типи даних

SQL — Типи даних