SQL — запит UPDATE

283

Від автора: запит UPDATE SQL використовується для зміни існуючих записів у таблиці. Ви можете використовувати з запитом UPDATE умова WHERE для оновлення вибраних рядків, інакше будуть змінені всі рядки.

Синтаксис

Основний синтаксис запиту UPDATE з умовою WHERE виглядає наступним чином:

UPDATE ім’я_таблиці
SET столбец1 = значення1, столбец2 = значення2…., столбецN = значенняn
WHERE [умова];

Ви можете комбінувати N-ное кількість умов з допомогою операторів AND або OR.

Приклад

Розглянемо таблицю CUSTOMERS, містить наступні записи:

SQL — запит UPDATE

Наступний запит оновлює полі ADDRESS для клієнта, чий ідентифікатор у таблиці дорівнює 6.

UPDATE CUSTOMERS
SET ADDRESS = ‘Pune’
WHERE ID = 6;

Тепер таблиця CUSTOMERS буде містити наступні записи:

SQL — запит UPDATE

Якщо ви хочете змінити все значення стовпця ADDRESS і SALARY в таблиці CUSTOMERS, вам не потрібно використовувати умова WHERE, просто запиту UPDATE буде достатньо, як показано в наступному блоці коду.

UPDATE CUSTOMERS
SET ADDRESS = ‘Pune’, SALARY = 1000.00;

Тепер таблиця CUSTOMERS буде містити наступні записи:

SQL — запит UPDATE