SQL — Умова ORDER BY

235

Від автора: умова ORDER BY SQL використовується для сортування даних у порядку зростання або убування по одному або декількох стовпців. Деякі бази даних за замовчуванням сортують результати запиту за зростанням.

Синтаксис

Основний синтаксис умови ORDER BY виглядає наступним чином:

SELECT список стовпців
FROM ім’я_таблиці
[WHERE умова]
[ORDER BY столбец1, столбец2, .. столбецN] [ASC | DESC];

В умові ORDER BY ви можете використовувати більше одного стовпця. Переконайтеся, що в списку стовпців вказані всі стовпці, які ви використовуєте для сортування.

Приклад

Розглянемо таблицю CUSTOMERS, містить наступні записи:

SQL — Умова ORDER BY

У наступному прикладі наведено код, який сортує дані в порядку зростання по стовпцях NAME і SALARY:

SELECT * FROM CUSTOMERS
ORDER BY NAME, SALARY;

Цей код дає наступний результат –

SQL — Умова ORDER BY

Наступний код сортує дані в порядку убування за стовпцем NAME.

SELECT * FROM CUSTOMERS
ORDER BY NAME DESC;

Цей код дає наступний результат –

SQL — Умова ORDER BY