SQL — Сполучні оператори AND та OR

263

Від автора: SQL оператори AND та OR використовуються для більш вузького пошуку даних через інструкцію SQL. Ці два оператори називаються зв’язковими операторами.

Вони надають кошти для виконання декількох порівнянь з допомогою різних операторів у одній і тій же інструкції SQL.

Оператор AND

Оператор AND припускає існування безлічі умов в умові SQL WHERE.

Синтаксис

Основний синтаксис оператора AND з умовою WHERE виглядає наступним чином:

SELECT столбец1, столбец2, cтолбецN
FROM ім’я_таблиці
WHERE [условие1] AND [условие2]…AND [условиеN];

З допомогою оператора AND ви можете комбінувати N-ное кількість умов. Для дії, яку повинен виконати оператор SQL, будь то транзакція або запит, всі умови, розділені AND, повинні виконуватися.

Приклад

Розглянемо таблицю CUSTOMERS, містить наступні записи:

SQL — Сполучні оператори AND та OR

Наведений нижче код показує поля ID, Name і Salary з таблиці CUSTOMERS, для яких заробітна плата перевищує 2000, а вік становить менше 25 років:

SELECT ID, NAME, SALARY
FROM CUSTOMERS
WHERE SALARY > 2000 AND age < 25;

Цей код дає наступний результат –

SQL — Сполучні оператори AND та OR

Оператор OR

Оператор OR використовується для об’єднання кількох умов в умові SQL WHERE.

Синтаксис

Основний синтаксис оператора OR з умовою WHERE виглядає наступним чином:

SELECT столбец1, столбец2, cтолбецN
FROM ім’я_таблиці
WHERE [условие1] OR [условие2]…OR [условиеN]

Ви можете комбінувати N-ное кількість умов, використовуючи оператор OR. Для дії, виконуваного інструкції SQL, будь то транзакція або запит, повинно виконуватися одне і ТІЛЬКИ одне з умов, розділених OR.

Приклад

Розглянемо таблицю CUSTOMERS, містить наступні записи:

SQL — Сполучні оператори AND та OR

Наступний код містить запит, який буде витягувати поля ID, Name і Salary з таблиці CUSTOMERS, для яких зарплата більше 2000, а вік становить менше 25 років.

SELECT ID, NAME, SALARY
FROM CUSTOMERS
WHERE SALARY > 2000 OR age < 25;

Цей код дає наступний результат –

SQL — Сполучні оператори AND та OR