SQL — RIGHT JOINS

466

Від автора: RIGHT JOIN SQL повертає всі рядки з правої таблиці, навіть якщо у лівій таблиці немає збігів. Це означає, що, якщо умова ON відповідає 0 (нулю) записів у лівій таблиці, об’єднання все одно поверне рядка в результат, але NULL в кожному стовпці з лівої таблиці.

Це означає, що RIGHT JOIN повертає всі значення з правої таблиці, а також відповідні значення з лівої таблиці або NULL у разі відсутності збігається предиката з’єднання.

Синтаксис

Основний синтаксис RIGHT JOIN наступний.

SELECT таблиця1.столбец1, таблиця2.стобец2…
FROM таблиця1
RIGHT JOIN таблиця2
ON таблиця1.общее_поле = таблиця2.общее_поле;

Приклад

Розглянемо наступні дві таблиці. Таблиця 1 — Таблиця CUSTOMERS виглядає наступним чином.

SQL — RIGHT JOINS

Таблиця 2 — Таблиця ORDERS виглядає наступним чином.

SQL — RIGHT JOINS

Тепер давайте об’єднаємо дві таблиці, використовуючи RIGHT JOIN наступним чином.

SELECT ID, NAME, AMOUNT, DATE
FROM CUSTOMERS
RIGHT JOIN ORDERS
ON CUSTOMERS.ID = ORDERS.CUSTOMER_ID;

Ми отримаємо наступний результат.

SQL — RIGHT JOINS