SQL — оператори символи

267

Від автора: ми вже розглядали SQL-оператор LIKE, який використовується для порівняння значення з аналогічними значеннями за допомогою символів операторів.

Також є символи оператори SQL, які використовуються разом з оператором LIKE вони докладно описані в таблиці.

SQL — оператори символи

Знак відсотка являє нуль, один або кілька символів. Підкреслення представляє одне число або символ. Ці символи можуть використовуватися в різних комбінаціях.

Синтаксис

Основний синтаксис оператора «%» і «_» наступний.

SELECT FROM table_name
WHERE column LIKE ‘XXXX%’
or
SELECT FROM table_name
WHERE column LIKE ‘%XXXX%’
or
SELECT FROM table_name
WHERE column LIKE ‘XXXX_’
or
SELECT FROM table_name
WHERE column LIKE ‘_XXXX’
or
SELECT FROM table_name
WHERE column LIKE ‘_XXXX_’

Ви можете комбінувати N кількість умов з допомогою операторів AND або OR. Тут XXXX може бути будь-яким числовим або рядковим значенням.

Приклад

У наступній таблиці наведено кілька прикладів, в яких частина WHERE містить різні умови LIKE з операторами «%» і «_»:

SQL — оператори символи

Давайте розглянемо таблицю CUSTOMERS, що містить такі записи.

SQL — оператори символи

Нижче наведено приклад коду, який відображає всі записи з таблиці CUSTOMERS, для яких значення SALARY містить на початку 200.

SELECT * FROM CUSTOMERS
WHERE SALARY LIKE ‘200%’;

В результаті ми отримаємо наступне.

SQL — оператори символи