SQL — Обробка дублікатів

268

Від автора: у вас може виникнути ситуація, коли потрібно усунути в таблиці SQL дублікати. При отриманні таких записів має сенс отримувати тільки унікальні. Ключове слово SQL DISTINCT, яке ми вже розглядали, використовується разом з інструкцією SELECT для усунення всіх повторюваних записів.

Синтаксис

Основний синтаксис ключового слова DISTINCT для усунення дублікатів записів наступний.

SELECT DISTINCT column1, column2,…..columnN
FROM table_name
WHERE [condition]

Приклад

Розглянемо таблицю CUSTOMERS, що містить такі записи.

SQL — Обробка дублікатів

Спочатку давайте подивимося, як наступний запит SELECT повертає повторювані записи.

SELECT SALARY FROM CUSTOMERS
ORDER BY SALARY;

Це призведе до такого результату. Зарплата 2000 видаватиметься двічі.

SQL — Обробка дублікатів

Тепер давайте використаємо ключове слово DISTINCT з вищевказаним запитом SELECT і подивимося на результат.

SELECT DISTINCT SALARY FROM CUSTOMERS
ORDER BY SALARY;

В результаті дублікати будуть усунені.

SQL — Обробка дублікатів