SQL — INNER JOINS

488

Від автора: найбільш важливим і часто використовуваним є об’єднанням INNER JOIN. Воно також відоме, як EQUIJOIN.

SQL INNER JOIN створює нову таблицю результатів, комбінуючи значення стовпців двох таблиць (table1 і table2) на основі предиката з’єднання. Запит порівнює кожну рядок таблиць “table1 з кожним рядком “table2”, щоб знайти всі пари рядків, які задовольняють предикату з’єднання. Коли предикат з’єднання виконується, значення стовпців для кожної пари пар співпадаючих рядків A і B об’єднуються в рядок результатів.

Синтаксис

Основний синтаксис INNER JOIN наступний.

SELECT таблиця1.столбец1, таблиця2.стобец2…
FROM таблиця1
INNER JOIN таблиця2
ON таблиця1.общее_поле = таблиця2.общее_поле;

Приклад

Розглянемо наступні дві таблиці. Таблиця 1 — Таблиця CUSTOMERS виглядає наступним чином.

SQL — INNER JOINS

Таблиця 2 — Таблиця ORDERS виглядає наступним чином.

SQL — INNER JOINS

Тепер давайте об’єднаємо ці дві таблиці, використовуючи INNER JOIN наступним чином:

SELECT ID, NAME, AMOUNT, DATE
FROM CUSTOMERS
INNER JOIN ORDERS
ON CUSTOMERS.ID = ORDERS.CUSTOMER_ID;

Ми отримаємо наступний результат.

SQL — INNER JOINS