PHP 7 — Оператор порівняння Spaceship

95

Від автора: в сьомій версії PHP порівняння здійснюється за допомогою нової функції — оператор spaceship. Він використовується для порівняння двох виразів. Оператор повертає значення -1, 0 або 1, коли перший вираз менше, дорівнює або більше, ніж другий вираз відповідно.

Приклад

«);
print( 1 2);print(«
«);
print( 2 1);print(«
«);
print(«
«);
//порівняння чисел з плаваючою комою
print( 1.5 1.5);print(«
«);
print( 1.5 2.5);print(«
«);
print( 2.5 1.5);print(«
«);
print(«
«);
//порівняння рядків
print( «a» «a»);print(«
«);
print( «a» «b»);print(«
«);
print( «b» «a»);print(«
«);
?>

Цей код виводить у браузері наступне:

0
-1
1
0
-1
1
0
-1
1