Node.js — Модуль Path

312

Від автора: модуль Node js path використовується для обробки і перетворення шляхів до файлів. Цей модуль можна імпортувати, використовуючи наступний синтаксис.

var path = require(“path”)

Методи

path.normalize(р) — Нормалізує рядковий шлях, обробляючи«..»«.».

path.join([path1][, path2][, …]) — Об’єднує всі аргументи і нормалізує отриманий шлях.

path.resolve([from …], to) — Обробляє абсолютний шлях.

path.isAbsolute(path) — Визначає, чи є шлях абсолютним. Абсолютний шлях завжди буде оброблятися в тому ж місці, незалежно від робочого каталогу.

path.relative(from, to) — Обробляє відносний від from до to.

path.dirname(p) — Повертає ім’я директорії для заданого шляху. Подібно команді dirname в Unix.

path.basename(p [ext]) — Повертає останню частину шляху. Подібно команді basename в Unix.

path.extname(p) — Повертає з шляху розширення останньої частини, починаючи від останньої ‘.’ до кінця рядка. Якщо ‘.’ не зустрічається в останній частині шляху або на його початку, повертає пустий рядок.

path.parse(pathString) — Повертає об’єкт з рядка шляху.

path.format(pathObject) — Повертає рядок шляху з об’єкта, протилежно path.parse, описаному вище.

Властивості

path.sep — Окремий роздільник файлів. ‘\\’ або ‘/’.

path.delimiter — Покажчик шляху для конкретної платформи; або ‘:’.

path.posix — Надає доступ до описаних вище методів path, завжди взаємодіє сумісних з posix.

path.win32 — Надає доступ до описаних вище методів path, завжди взаємодіє сумісним з win32 чином.

Приклад

Створіть файл з ім’ям js main.js з таким кодом:

var path = require(“path”);
// Нормалізація
console.log(‘normalization :’ + path.normalize(‘/test/test1//2slashes/1slash/tab/..’));
// Об’єднання
console.log(‘joint path :’ + path.join(‘/test’, ‘test1’, ‘2slashes/1slash’, ‘tab’, ‘..’));
// Обробка
console.log(‘resolve :’ + path.resolve(‘main.js’));
// extName
console.log(‘ext name :’ + path.extname(‘main.js’));

Тепер запустіть main.js:

$ node main.js

В результаті ви отримаєте наступне:

normalization : /test/test1/2slashes/1slash
joint path : /test/test1/2slashes/1slash
resolve : /web/com/1427176256_27423/main.js
ext name : .js