Laravel — вилучення записів, метод select

233

Від автора: після налаштування бази даних ми можемо витягти запису, використовуючи інтерфейс DB з допомогою методу select. Синтаксис методу Laravel select описаний в наступній таблиці.

Laravel — вилучення записів, метод select

Приклад

Крок 1. Виконайте наступну команду, щоб створити контролер з ім’ям StudViewController.

php artisan make:controller StudViewController –plain

Крок 2 — Після виконання цієї команди ви отримаєте наступний результат:

Laravel — вилучення записів, метод select

Крок 3 — Скопіювати в файл app/Http/Controllers/StudViewController.php наступний код

$users]);
}
}

Крок 4 — Створіть файл подання з ім’ям resources/views/stud_view.blade.php і скопіюйте цей файл наступний код.

View Student Records

@foreach ($users as $user)

@endforeach

ID Name
{{ $user->id }} {{ $user->name }}

Крок 5 — Додайте наступні рядки в файл app/Http/routes.php.

Route::get(‘view-records’,’[email protected]’);

Крок 6 – Перейдіть за наступним URL-адресою, щоб переглянути записи бд. http://localhost:8000/view-records

Крок 7 – В результаті ви повинні отримати наступне.

Laravel — вилучення записів, метод select