Популярні

Node.js — Console

0
Від автора: Node js Console — це глобальний обєкт, який використовується для виведення повідомлень різних рівнів в stdout і stderr. Він містить вбудовані методи для виведення інформаційних повідомлень, попереджень і повідомлень про помилки. Console використовується синхронно, коли інформація призначена для виводу у файл або на термінал, і асинхронно, коли дані передаються в пайп. Методи Console Нижче наведено перелік методів, доступних для глобального обєкта Console. console.log([data][, ...]) — Виводить інформацію в stdout з новим рядком.