Популярні

SQL — Угруповання

0
Від автора: групування SQL — умова GROUP BY — використовується разом з оператором SELECT для організації ідентичних даних у групи. Це умова зазначається в інструкції SELECT після умови WHERE і перед умовою ORDER BY. Синтаксис Основний синтаксис умови GROUP BY наведено в наступному блоці коду.