Популярні

PHP — типи змінних

0
Від автора: основний спосіб збереження інформації у програмі PHP — це використання змінної. Нижче наводяться основні відомості про те, як працюють в PHP змінні. Всі змінні в PHP позначаються символом долара ($) на початку імені змінної. Значення змінної — це значення, присвоєне їй останнім. Значення змінним присвоюються за допомогою оператора =, ліворуч від оператора = указується імя змінної, а праворуч привласнюється значення. Змінні можуть оголошуватися (але не обовязково) перед присвоєнням їм значення. Змінні в PHP не мають вбудованих типів — для змінних заздалегідь не визначається, чи буде вона використовуватися для зберігання числа або рядка символів. Для змінних, які зазначаються до присвоєння їм значення, використовується значення за замовчуванням. PHP ефективно перетворює типи з одного в інший, коли це необхідно. Змінні PHP схожі на змінні Perl. PHP підтримує вісім типів даних, які використовуються для змінних — Цілі числа — це цілі числа без дробової частини, наприклад, 4195. Дробові числа — це числа з плаваючою комою, такі як 3.14159 або 49.1. Логічні вирази — мають тільки два можливих значення: true або false. NULL — це особливий тип, що має тільки одне значення — NULL. Рядок — це послідовність символів, наприклад, «PHP підтримує строкові операції». Масиви — це іменовані і проіндексовані набори значень. Обєкти — це екземпляри класів, що визначаються програмістом, які можуть містити інші типи значень і функції, характерні для цього класу. Ресурси — це спеціальні змінні, які містять посилання на зовнішні по відношенню до PHP ресурси (такі як зєднання з базою даних). Перші пять є простими типами, а наступні два (масиви і обєкти) є складовими — складові типи можуть містити інші довільні значення довільного типу, тоді як прості типи — ні.

Canva 2.128.0