Популярні

Синтаксис SQL

0
Від автора: SQL регламентується унікальним набором правил і рекомендацій під загальною назвою Синтаксис. У цій статті ми опишемо базовий синтаксис SQL. Всі інструкції SQL починаються з ключових слів, таких як SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, DROP, CREATE, USE, SHOW, і всі інструкції закінчуються крапкою з комою (;). Найбільш важливий момент, який слід памятати — оператори та інструкції SQL нечутливі до регістру.